Baggrunden

Brugerne af danske biblioteker er generelt meget tilfredse med biblioteket. Senest viste Slots- og Kulturstyrelsens store undersøgelse af knap 54.000 biblioteksbrugere en høj tilfredshed og stor brug af biblioteket: National bruger- og benchmarkundersøgelse på biblioteksområdet 2016

Tilfredsheden gælder i høj grad det fysiske bibliotek, og de tilfredse brugere er i høj grad dem, der er vokset op med det fysiske bibliotek. Ifølge undersøgelsen er 74% af brugerne mellem 40 og 73 år.

Den gode brugeroplevelse af det fysiske bibliotek er ikke helt flyttet til det digitale rum. Det har flere årsager, men blandt andet fremgår det af vores interviewundersøgelser, at brugerne ikke kender bibliotekernes digitale tilbud. En anden årsag kan være, at brugerne ikke opfatter bibliotekernes digitale tilbud som lige så lette og bekvemme at bruge som andre digitale tjenester.

Og så er det måske ikke på biblioteket, de leder efter digitale tilbud: De unge brugere, dvs. de digitale indfødte, bruger ikke biblioteket i lige så høj grad som de ældre. De unge får nyheder og inspiration gennem sociale medier som YouTube, Instagram og Facebook og globale tjenester som Netflix, Amazon, Google mm.

Med i2020-projektet har vi undersøgt brugernes adfærd for at få viden om, hvordan de bruger hvilke medier, hvor de finder inspiration og nyhedsstof  og hvad det er for et medieunivers, brugerne navigerer i.