Metoden

I 2016 påbegyndte DBC en innovationsproces med arbejdstitlen Informationsadfærd 2020.

Formål med processen er at skabe tilbud, som øger bibliotekernes synlighed, gennemslagskraft og relevans hos de brugere, hvor digitalt informations- og kulturforbrug udgør den væsentligste vej til interaktion med bibliotekerne.

i2020-programmets resultater skal være funderet i den aktuelle brugeradfærd. Derfor er nedenstående metoder valgt med henblik på at kunne give et så realistisk og aktuelt billede som muligt af brugernes ageren.

Research

Analyse af egne og andres studier og brugerundersøgelser, både på nationalt og internationalt plan. Vi har set på såvel studier af medie- og nyhedsforbrug, som brugerundersøgelser af konkrete, nationale produkter.

Interviews

I den første del af programmet interviewede vi 18 personer om medieforbrug, biblioteksbrug med mere. Interviewene foregik stort set alle i personens eget hjem for at få et så klart billede af personen som medieforbruger som muligt. Interviewene varede et par timer og blev videooptaget.

Interne workshops

Observationerne fra research-fasen og interviewene gav en væsentlig viden om brugernes adfærd. Denne viden blev på workshops omsat i koncepter – ideer til, hvordan brugerne kan få ny inspiration, viden eller nyheder. På workshoppene blev koncepterne beskrevet og efterprøvet af de øvrige deltagere. De blev fastholdt på posters, der med illustrationer beskrev ideen og dens værdi for brugerne.

Disse posters er siden brugt i DBC’s præsentationer af i2020, både internt og eksternt.