Om i2020

I 2016 indledte DBC et innovationsprojekt, der især havde den digitale bruger for øje. De ideer, erkendelser og erfaringer, vi har fået i projektet, stiller vi til rådighed for biblioteksfællesskabet, så vi i samarbejdsprojekter og partnerskaber med bibliotekerne, DDB og andre aktører i fællesskab kan realisere bibliotekernes strategier og projekter.

i2020 er et innovationsprogram, der vil skabe en ny vision for bibliotekernes rolle i en digital medieverden og der igennem sikre, at bibliotekerne også i de kommende år vil blive oplevet som en synlig og relevant kilde til viden og oplevelser.

I dag forudsætter bibliotekernes grænseflader, at brugerne aktivt vælger biblioteket til – de skal vide biblioteket findes, og de skal vide, hvad de søger. Den adfærd matcher ikke de digitale brugere, som i højere grad får pushet inspiration og anbefalinger fra de platforme, de færdes på.

Et formål med i2020 er derfor at medvirke til, at bibliotekerne kan tilbyde viden og tilbud til brugerne i de digitale kontekster og på de platforme, brugene anvender.

For bedst muligt at ramme brugernes aktuelle behov og adfærd har vi undersøgt brugeradfærd og opnået ny viden. Den nye viden er omsat i ideer til nye måder at interagere med bibliotekerne på.

Første konkrete udmøntning af dette er litteraturformidlingsprojeket Læsekompasset.