Læsekompasset

Læsekompasset

Læsekompasset er det første konkrete projekt med afsæt i i2020-programmet.

Læsekompasset er et digitalt værktøj, der kan bruges i dialogen mellem bibliotekar og bruger, når brugeren gerne vil have en “god bog” eller inspiration til nye materialer. Det understøtter og efterligner den traditionelle bibliotekar-låner-samtale, med det formål at udvikle en bedre og mere målrettet anbefaling af bibliotekernes indhold til brugerne.

Brugerne kan derfor bruge Læsekompasset til selv at finde litteratur. Det udvikles i et samarbejde mellem DBC og flere biblioteker.

Projektejer:

Gentofte Centralbibliotek

Projektleder:
Hillerød Bibliotekerne

Projektgruppe:
Læsekompasset bliver udviklet i et samarbejde mellem flere biblioteker og DBC.

Projektgruppen er i dialog med Litteratursiden, DDB og en række centralbiblioteker.

Tidsplan:
Da der er fundet en samlet finansieringsløsning, udvikles første version af Læsekompasset fra april 2017 og et år frem.

Der skal afholdes seks temadage/workshops i løbet af projektperioden med inddragelse af fagpersoner fra bibliotekssektoren. To af dem er afholdt i foråret 2017.

Projektet arbejder desuden på at etablere samarbejde om følgeforskning inden for litteraturformidling og det udviklede dialogværktøj.
Nærmere oplysninger fås hos Sarah Hvidberg på shvi@hillerod.dk