Læsekompasset

Læsekompasset er det første konkrete projekt med afsæt i i2020-programmet.

Læsekompasset er et digitalt værktøj, der kan bruges til at matche en bruger med en skønlitterær bog, som passer til ham. Formålet er, at biblioteket skal levere inspiration til læsning og dermed øge læselysten.

Personlige bogforslag i et inspirerende interface er to af projektets hovedpointer. Læsekompasset kan bruges både i dialogen mellem bibliotekar og bruger på biblioteket og når brugeren sidder hjemme i lænestolen og leder efter den næste “gode bog”.

Læsekompasset udvikler måden, vi i Danmark indekserer skønlitteratur på, så nye og mere oplevelsesorienterede metadata kan understøtte den traditionelle bibliotekar-låner-samtale. Beskrivelse af fx stemning, tempo og bogens univers kan bruges til at åbne nye forfatterskaber og genrer for brugerne.

Læsekompasset udvikles i et samarbejde mellem DBC, DDB og flere biblioteker.

Læs mere om hvordan Læsekompasset fungerer i denne folder: Læsekompasset_folder.pdf

Folderen blev publiceret op til det bibliotekspolitiske topmøde 2018.

Projektejer:

Gentofte Centralbibliotek

Projektleder:
Hillerød Bibliotekerne

Projektgruppe:
Læsekompasset bliver udviklet i et samarbejde mellem flere biblioteker og DBC.

Projektgruppen er i dialog med Litteratursiden, DDB og en række centralbiblioteker.

Tidsplan:

Læsekompasset leverer en fungerende prototype efter en projektperiode på et år, dvs. i april 2018. Derefter pågår et større implementeringsarbejde, som skal sikre sammenhængen med de eksisterende bibliotekstjenester.

Der afholdes seks heldags-workshops i løbet af projektperioden med inddragelse af fagpersoner fra bibliotekssektoren. Den sidste afholdes 6. april 2018.

Mere information om projektet kan fås hos projektleder Sarah Hvidberg på shvi@hillerod.dk